“10.SINIF BİREBİR ÖZEL DERS KURSLARI”

EĞiTiM HAKKINDA

Birçok yeni konu ile tanışan öğrenciler bu döneme adapte olmada zorlanabilmektedir. Ayrıca, YKS, bu derslerinin tamamını kapsadığından bu derslerin iyi öğrenilmesi çok önemlidir. Fakat birçok öğrenci, kalabalık ortamlarda özellikle bu yaşlarda, derslerden istenilen verimi alamamaktadır. Bizlere göre, özel dersin en etkili olduğu dönem bu zamanlardır.

EĞiTiMiN AMACI

10.sınıf eğitimleri, öğrencilerin hem üniversiteye hazırlanmasının temellerini oluşturmak ve hem de okuldaki derslerde başarılı olmalarını sağlamayı amaçlar.

EĞiTiMiN SÜRESi

Birebir eğitim modelinde öğrenci, eğitim-öğretim dönemi içerisinde ihtiyaç duyduğu her dersten dilediği kadar ders alabilir. Eğitimler bir haftalık veya tüm eğitim-öğretim sezonu boyunca devam edebilir.

HAFTALIK DERS SAATi

Ders programı öğrencinin müsait ve verimli vakti göz önünde bulundurularak yapılır ve yapılan program her hafta düzenli olarak uygulanır. Öğrencinin başarı durumuna göre haftalık ders saati artırılıp azaltılabilir. Öğrenciler dilerse, ders seçme konusunda kurumdan yardım alabilirler; kurumun yapmış olduğu bireysel analizden sonra öğrencinin eksikleri tespit edilip rehber öğretmeninin belirlediği derslerden ve yine rehber öğretmeninin uygun gördüğü ders saati kadar ders alırlar.

EĞiTiM SONUNDA ULAŞILMASI BEKLENEN HEDEFLER

BiREBiR EĞiTiM ALAN ÖĞRENCiLER;

  • Okul derslerini daha iyi anlayıp, sınavlarında yüksek başarı elde edebilirler.
  • Üniversiteye giriş sınavlarının temel bilgilerini ve metotlarını öğrenmiş olurlar.
  • Çalışma disiplinine sahip olurlar.
  • Etkili öğrenme metotlarını geliştirirler.
  • Öğrenme konusundaki endişelerini yener ve eğitim hayatına kendine güvenerek devam eder.

VERiLEN DERSLER

10.Sınıf öğrencileri,

Birebir Özel Türkçe ,

Birebir Özel Matematik,

Birebir Özel Fizik,

Birebir Özel Kimya,

Birebir Özel Biyoloji,

Birebir Özel Coğrafya,

Birebir Özel Tarih,

Birebir Özel Felsefe,

Birebir Özel İngilizce derslerinden birebir özel ders eğitimi alabilir.

1xbet kayıt1xbet üyelik